I. PHÂN HIỆU eduKING Cần Thơ.

i. GIỚI THIỆU

  • Trung tâm điện tử & tin học eduKING – tên giao dịch bằng tiếng Anh: educationKING center, Cần Thơ; viết tắt là eduKING) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục tiên tiến.
  • Trung tâm được hình thành vào tháng 4/2018 – đã trải qua rất nhiều khoá đào tạo trong nhiều lĩnh vực CNTT – điện tử – tự động hoá. Tiền thân mang tên Trung tâm đào tạo điện tử tin học Đôrêmon. Tháng 11/ 2019, chính thức đổi tên thành trung tâm đào tạo điện tử & tin học eduKING (Professional VietNam)

ii.SỨ MẠNG VÀ KHÁT VỌNG

1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

2. Khát Vọng năm 2025

  • Trở hành trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực đào tào về ngành CNTT, điện tử, tự động hoá bậc nhất khu vực Đồng bằng sông cửu Long nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng.

3. Khát Vọng năm 2030

Trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế – xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến – bậc nhất khu vực đông nam á.

4. Giá trị cốt lõi

Nhân lễ nghĩa trí tín

5. Khẩu hiệu hành động

Kiến tạo tri thức Việt

iii. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục triển khai thực hiện và phát triển các chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc gia; từng bước phát triển một số bộ môn, khoa, đơn vị đạt chuẩn quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo liên kết quốc tế; tăng cường tiếp nhận các chương trình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển; xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, mũi nhọn, có nhu cầu xã hội cao và những lĩnh vực khoa học mới.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng đầu ra và tăng cường khả năng có việc làm của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tiên phong đổi mới tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực của người học nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh và hội nhập với quốc gia và quốc tế.

Nâng cao mức độ quốc tế hoá của các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược.