,

Lập Trình PLC S7-1500 với TIA Portal

Lập trình PLC sẽ mang đến cho học viên kỹ năng và kiến thức của một kỹ sư vận hành...