LỊCH KHAI GIẢNG TỔNG THỂ CÁC KHOÁ HỌC TẠI TRUNG TÂM THÁNG 11/ 2019.

Lịch khai giảng tổng thể – các khoá học tại trung tâm tháng 11/ 2019.
1. LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA – thi tại ĐẠI HỌC CẦN THƠ.
– Khai giảng: 04/11/2019 – tối 2-4-6 (17h30 – 19h30) tại CS2.
+Lộ trình: 12 buổi.
+Học phí: 700,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
– Khai giảng: 05/11/2019 – tối 3 -5 (17h30 – 20h30) tại CS2.
+Lộ trình: 8 buổi.
+Học phí: 700,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
>>>> Đợt thi chính thức: 12/ 2019 ( trước tết).
2. HỌC CHUYÊN EXCEL (đi từ căn bản đến chuyên sâu).
– Khai giảng: 09/11/2019 – tối 7 (18h00 – 21h00) tại CS1.
+Lộ trình: 6 buổi.
+Học phí: 950,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
 
3. TIN HỌC VĂN PHÒNG – Học ban ngày – CHỦ NHẬT.
– Khai giảng: 10/11/2019
+ Sáng Chủ Nhật (8h00 – 11h00) tại CS1.
+ Chiều Chủ Nhật (13h30 – 16h30) tại CS1.
+Lộ trình: 12 buổi.
+Học phí: 1,850,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
4. LẬP TRÌNH WEB (đi từ căn bản đến chuyên sâu).
– Khai giảng: 05/11/2019 – tối 3 – 5 (17h30 – 19h30) tại CS1.
+Lộ trình: 30 buổi.
+Học phí: 3,050,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm) – chia làm 2 lần đóng.
5. LẬP TRÌNH JAVA
– Khai giảng: 04/11/2019 – tối 2-4-6 (17h30 – 19h30) tại CS1.
+Lộ trình: 12 buổi.
+Học phí: 1,250,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
6. LẬP TRÌNH LARAVEL – Module 01.
– Khai giảng: 05/11/2019 – tối 3-5 (19h30 – 21h30) tại CS1.
+Lộ trình: 12 buổi.
+Học phí: 1,250,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
7. LẬP TRÌNH C
– Khai giảng: 11/11/2019 – tối 2-4-6 (19h30 – 21h30) tại CS1.
+Lộ trình: 12 buổi.
+Học phí: 1,250,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
        
8. LẬP TRÌNH PLC + BIẾN TẦN + MÀN HÌNH HMI
– Khai giảng: 04/11/2019 – tối 2-4-6 (18h30 – 21h00) tại CS1.
+Lộ trình: 24 buổi. (dành cho học viên đã biết căn bản về PLC 200 & 300).
+Học phí: 2,250,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
+Lộ trình: 30 buổi. (dành cho học viên chưa biết về PLC).
+Học phí: 2,700,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
9. SỬA CHỮA BOARD NGUỒN – ĐIỆN TỬ THỰC HÀNH.
– Khai giảng: 05/11/2019 – tối 3-5 (18h00 – 21h00) tại CS1.
+Lộ trình: 12 buổi. (dành cho học viên đã biết điện tử căn bản).
+Học phí: 1,800,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).
 
10. PHOTOSHOP (đi từ căn bản đến chuyên sâu).
– Khai giảng: 04/11/2019 – tối 2-4-6 (19h30 – 21h30) tại CS2.
+Lộ trình: 12 buổi.
+Học phí: 1,250,000 đồng/ khoá (bao gồm giáo trình – không phát sinh chi phí gì thêm).