Series Lập Trình C Căn Bản – Hoàn Toàn Miễn Phí

1. Giới thiệu sơ lược về khóa học “lập trình C căn bản”

Khóa học này hoàn toàn miễn phí 100% dành cho các bạn mới bắt đầu bước chân vào lập trình mà chưa biết gì về ngôn ngữ C này hoặc mong muốn hiểu rõ lập trình thì vẫn có thể tham gia. Các nội dung của khóa học “lập trình C căn bản” này sẽ hướng đến các bạn mới bắt đầu lập trình

2. Giới thiệu tổng quát về ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C được ra đời vào năm 1970 bởi Ken Thompson & Dennis Ritchie để sử dụng trong HĐH UNIX.

Ngôn ngữ này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như lập trình các ứng dụng,hệ thống,phần cứng,game,v.v..Và nó được sử dụng rộng rãi ở các trường Đại Học hiện nay.

Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn, hoạt động gần với phần cứng hơn và giống với Assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ cấp cao hơn. Hơn nữa, C đôi khi được đánh giá là “có thể di động”, cho thấy sự khác biệt quan trọng giữa nó và một ngôn ngữ cấp thấp hơn như Assembler, rằng ngôn ngữ C có thể được biên dịch và thực thi trong hầu hết các máy tính, thay vì ngôn ngữ hiện tại, trong khi đó, Assembler chỉ có thể chạy trên một số máy tính cụ thể. Vì lý do này C được coi là ngôn ngữ bậc trung.

Khóa học này sẽ mang lại những gì sau khi học ?

  1. Thành thạo ngôn ngữ C
  2. Nắm vững được các thuật toán cơ bản
  3. Tư duy lập trình được nâng cao
  4. Biết cách tối ưu hóa cho chương trình
  5. Có thể tự học sang một ngôn ngữ khác như C++/C#/Java/ v.v
  6. Đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ năng khi tham gia và phát triển vào các dự án thực tế.