Trung tâm điện tử tin học Đôrêmon chính thức đổi tên thành Trung tâm tin học eduKING

Theo quyết định số 48/QĐ-ĐRM của Công ty TNHH điện tử tin học Đôrêmon về việc thay đổi tên trung tâm điện tử tin học Đôrêmon và quyết định số 686/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Cần Thơ, về việc cho phép thành lập trung tâm tin học eduKING. Từ ngày 01/11/2019, trung tâm điện tử tin học Đôrêmon sẽ chính thức đổi tên thành Trung tâm tin học eduKING. Toàn bộ cơ cấu tổ chức của trung tâm không thay đổi. Học viên và giảng viên đang học tập và công tác tại eduKING sẽ không bị ảnh hưởng. Các khoá học tại trung tâm vẫn diễn ra bình thường.

  • Địa chỉ website: trungtamdoremon.com ▶ eduking.edu.vn
  • Email: [email protected][email protected]
  • Fanpage: http://fb.com/trungtamdoremoncantho ▶ http://fb.com/eduking.edu.vn
  • Số điện thoại tư vấn: 0888.14.18.11

Trân trọng thông báo đến toàn thể quý phụ huynh, học viên và giảng viên tại trung tâm.